Het is volgens ons veel effectiever om je te concentreren op het veranderen van je eigen gedrag, dan je te focussen op wat je niet goed doet en je hieraan vast te houden. Dit kun je doen door jezelf te confronteren met je irrationele opvattingen en jezelf ertoe te zetten meer rationeel te gaan denken. Volgens ons heeft iedereen het vermogen in zich om rationeel óf irrationeel te reageren. Rationeel denken leidt tot effectief gedrag en een “productieve” levensstijl, irrationeel denken tot ongelukkig zijn en een “niet-productieve” levensstijl.

Zo’n irrationele levensstijl begint tegenwoordig al vroeg in ons leven en wordt doorgaans aangeleerd en bekrachtigd door onze ouders (opvoeding) en de heersende cultuur (ons sociale leerproces). Door jezelf bewust te worden van deze gedachten en gevoelens, oefen je invloed uit op het associatieve netwerk van gedachten, gevoelens en handelingen door in eerste instantie met gedachtentraining aan de slag te gaan. Mijn boek Let your smile change the world  kan je hierbij helpen. Mocht je interesse hebben in het boek, kun je me mailen op willemijn@willbestrong.com!

Als negatieve emoties ontstaan door irrationeel denken kan dit van vervelende invloed zijn op je belevingswereld. Deze belevingswereld kun je verbeteren door  rationeel te gaan denken.

We gaan hierbij uit van de veronderstelling dat het denken (gedachten, vaste overtuigingen, interpretaties, etc.) je gevoel controleren. De wijze waarop je tegen allerlei zaken aankijkt en over dingen denkt ontwikkelt zich zoals gezegd gedurende je leven (opvoeding en sociaal leerproces) en is gebaseerd op allerlei opvattingen, ideeën, normen, waarden, (voor)oordelen, etc. Inmiddels ook wel jouw waarheid! Het gevolg is dat gedachten bepaalde gevoelens oproepen, die weer een bepaalde handeling/gedrag tot gevolg hebben. Wanneer gedachten gebaseerd zijn op onbewuste opvattingen, dan zullen gevoelens en gedrag wat daarop volgt vaak moeilijkheden veroorzaken.

Een gedachte is rationeel wanneer ze gebaseerd zijn op:

  • de objectieve werkelijkheid, en;
  • leidt tot het gewenste doel of helpt dat te bereiken, en;
  • niet leidt tot ongewenste persoonlijke gevoelens of als ze helpt deze te voorkomen, en;
  • als ze niet leidt tot ongewenste conflicten met andere mensen of als ze helpt deze te voorkomen.

Iets maar niet meer doen, is hier NIET de oplossing in!

Het zijn niet zozeer de feiten uit het verleden die het huidige gedrag negatief beïnvloeden, maar met name de persoonlijke interpretaties die je voortdurend op het heden blijft betrekken wanneer je je eigen waarheid niet opnieuw wilt bekijken.

Hoe meer JIJ je openstelt om te luisteren naar wat de ander zegt, hoe meer jij zelf zult ervaren hoeveel je nog je eigen waarheid vast houdt.