We lezen zelfhulpboeken, mediteren, schrijven in ons dagboek en stellen vervolgens een diagnose waarmee we onszelf een etiket opplakken. Door deze patronen te onderschrijven geven we deze etiketten de kans een keurslijf te worden. Maar alleen jij weet écht wat je nodig hebt.

Het plakken van deze etiketten begint helaas al in onze kindertijd. Deze beïnvloeden ons gedrag en onze beslissingen en worden uiteindelijk een selffulfilling prophecy. Wat wij ons ware zelf noemen en wat we denken dat we kunnen is in feite de verzameling patronen die zijn ontstaan uit onze voortdurende reacties op andere mensen en de buitenwereld. Het is een complexe verzameling emoties, neigingen, verlangens en eigenschappen die ons vaak verschillende, tegenstrijdige richtingen uit sturen. Goed nieuws, dit kun je voorkomen door niet aan een specifieke ervaring vast te houden. Wanneer je je niet aan een ervaring vasthoudt dan neem je je patronen onder de loep en kun je deze zelf actief per nieuwe situatie veranderen. Wanneer je je bij alles vooraf opnieuw openstelt en opnieuw jouw waarheid hierover gaat vormen, dan kun je veel meer als dat je op dit moment kunt bedenken.

Wanneer je vasthoudt aan je huidige waarheid (het is eng, ik kan het niet, ik heb deze baan nodig, ik ben niet lenig genoeg), dan zal dit jouw waarheid zijn en deze keer op keer weer worden bevestigd. Het is tenslotte jouw waarheid!

Wanneer je bewust wordt van jouw gedachten, jouw woorden en jouw acties, dan kun je op den duur kanten van jezelf ontwikkelen waarvan je het bestaan niet eens vermoedde!

Je sluit iedere mogelijkheid tot persoonlijke groei uit door die groei te beperken tot de dingen die in het belang zijn van de persoon die je nu bent en niet van diegene die je zult worden. Oefen je geest in ruimdenkendheid. Denk op lange termijn. Daarmee behaal je de beste resultaten. De meest complete besluiten ontstaan wanneer we de grond hebben bewerkt, zodat er gewassen kunnen groeien. Water dat niet de natuurlijke stroom voert zorgt voor een overstroming! Pas veranderingen aan wanneer je weet hoe water van nature stroomt! Wees daadkrachtig en doelbewust. Kies de juiste plek, verwijder het onkruid, ploeg, bemest en zaai de gewassen. De gewassen waarvan jij weet dat ze het goed doen. Daarna onderhoud je ze door water te geven, onkruid te wieden en genoeg zon te geven! Alles kent zijn eigen ritme. Jij weet wanneer je dingen moet aanpassen en wanneer je moet wachten. Alleen jij!